Het lot van de ouderenzorgmanagers van St. Basil, Kon Kontis en Vicky Kos in het ongewisse, terwijl de rechter van het Hooggerechtshof de beslissing voorbehoudt

Een rechter van het Hooggerechtshof heeft zijn beslissing gereserveerd over de vraag of de managers van het bejaardentehuis in St. Basil’s in Melbourne moeten getuigen tijdens een gerechtelijk onderzoek naar de dood van tientallen mensen in de faciliteit.

Kon Kontis en Vicky Kos runden het huis van Fawkner tijdens een fatale COVID-19-uitbraak in juli 2020.

Binnen zes weken na de uitbraak waren 50 oudere bewoners overleden, de meesten aan COVID-19, maar sommigen aan ondervoeding en uitdroging nadat de autoriteiten hadden geworsteld om voldoende arbeidskrachten te leveren.

De heer Kontis en mevrouw Kos werden eind vorig jaar opgeroepen om te getuigen tijdens een coronale hoorzitting, maar weigerden omdat ze zichzelf zouden kunnen beschuldigen.

Lijkschouwer John Cain vaardigde een bevel uit om hen te dwingen te verschijnen, maar het paar vocht de uitspraak aan bij het Hooggerechtshof.

De advocaat van Pair beweert dat de lijkschouwer een ‘alliantie’ heeft gevormd met de families van het slachtoffer

Tijdens een tweedaagse hoorzitting voor Justitie Stephen O’Meara, betoogde de advocaat van het paar, Ian Hill, QC, dat de heer Kontis en mevrouw Kos niet gedwongen zouden moeten worden om te getuigen terwijl Victoria’s toezichthouder voor veiligheid op de werkplek, WorkSafe, aan het onderzoeken was wat er gebeurde in St Basil’s.

Hij zei dat er een redelijke kans was dat ze strafrechtelijk vervolgd zouden worden en dat getuigen tijdens het gerechtelijk onderzoek met de advocaten van WorkSafe in de gaten zouden houden, zou neerkomen op een “generale repetitie” voor een strafproces.

“De reikwijdte van het gerechtelijk onderzoek dat door de beklaagde (de lijkschouwer) was opgesteld, was een sjabloon voor een WorkSafe-vervolging”, zei Hill.

Hill voerde ook aan dat het besluit van rechter Cain om de heer Kontis en mevrouw Kos te dwingen te getuigen, werd beïnvloed door “aangenomen vooringenomenheid”.

Hij zei dat terwijl de lijkschouwer aan het beslissen was om hun bewijs af te dwingen, hij een wat de heer Hill beschreef als een “buitengewone” hoorzitting hield waar families van de overledenen verklaringen aflegden over de impact die de sterfgevallen op hun leven hadden.

Een blauw-wit bord met de tekst 'St Basils Victoria' voor een gebouw
Een COVID-uitbraak eiste het leven van 50 bewoners van de bejaardentehuis van St. Basil’s.(ABC-nieuws: Danielle Bonica )

Tijdens die hoorzitting ging rechter Cain van de bank zitten om tussen de families te gaan zitten en vroeg hen om hem aan te spreken met ‘John’ in plaats van ‘Edelachtbare’, een zet die de heer Hill voorstelde, waaruit bleek dat rechter Cain een alliantie had gesloten met de families die zijn oordeel beïnvloeden.

Maar advocaat Edwina Smith, optredend voor de procureur-generaal, verdedigde het besluit van de lijkschouwer om de informele hoorzitting te houden, met het argument dat het voldeed aan zijn verplichting onder de Coroners Act om een ​​gerechtelijk onderzoek uit te voeren “met zo weinig formaliteiten en technische details als de belangen van justitie toestaan”.

“Het was volkomen gepast voor Zijne Edelachtbare om aan de bartafel te zitten om een ​​minder intimiderende aanwezigheid over te brengen aan familieleden die met de rechtbank spraken over zaken die verontrustend kunnen zijn”, zei mevrouw Smith.

Justitie O’Meara vertelde de rechtbank dat hij “een beetje verbijsterd” was door het argument van de heer Hill dat het ongepast was voor de lijkschouwer om familieleden toe te staan ​​hem bij zijn voornaam aan te spreken.

“Het is nu de gewoonte in deze rechtbank om onszelf (aan een jury) met de voornaam voor te stellen, dus het systeem is zelfs hier wat informeler”, zei de rechter.

Justitie O’Meara heeft zijn beslissing over de zaak gereserveerd voor een nog te bepalen datum.

Leave a Comment