Op ras gebaseerde gegevens betekenen niet dat individuele politieagenten niet kunnen worden gedisciplineerd: privacycommissaris

De privacycommissaris van Ontario zegt dat de wet die politiediensten verplicht om op ras gebaseerde gegevens te verzamelen, hen niet belet die informatie te gebruiken om individuele agenten te beoordelen en te straffen.

Het Office of the Information and Privacy Commissioner of Ontario heeft een verklaring afgegeven om de opmerkingen van de interim-politiechef van Toronto vorige week te “verduidelijken”, toen de dienst nieuwe gegevens naar buiten bracht die aantonen dat zwarte en geracialiseerde inwoners te maken krijgen met onevenredig geweld.

Destijds zei interim-chef James Ramer dat de gegevens niet konden worden gebruikt om de acties van individuele functionarissen te onderzoeken, omdat de antiracismewet en de privacycommissaris vereisen dat ze worden geanonimiseerd.

Ramer zei ook dat er bestaande processen zijn, zoals interne onderzoeken en de rechtbanken, om de acties van individuele agenten aan te pakken, en dat de politie geen “openlijk racisme” tolereert.

In zijn verklaring zegt het kantoor van de commissaris dat het niet heeft aangegeven dat de geldende wetten de politie beletten de gegevens te gebruiken om “het toezicht, de opleiding en de discipline van haar politieagenten te informeren”.

Het zegt dat de wetten zijn ontworpen om “de persoonlijke informatie van mensen te beschermen in plaats van informatie die een persoon identificeert in een zakelijke, professionele of officiële hoedanigheid.”

Het kantoor van de commissaris zei niet dat focus systemisch moest zijn: chef

Het rapport over op ras gebaseerde gegevens dat vorige week werd vrijgegeven, wordt vandaag gepresenteerd aan de Toronto Police Services Board.

Het beleid van de raad inzake op ras gebaseerde gegevens werd in 2019 aangenomen nadat de provinciale regering de antiracismewet had aangenomen, die vereist dat verschillende overheidssectoren dergelijke informatie verzamelen.

Destijds zei het bestuur dat de gegevens niet zouden worden gebruikt om specifieke functionarissen te identificeren of hun prestaties te beheren, maar om “trends te identificeren die bijdragen aan professionele ontwikkeling en organisatorische verandering”.

BEKIJK | De politiechef van Toronto verontschuldigt zich na het vrijgeven van op ras gebaseerde gegevens:

Politiechef Toronto verontschuldigt zich na vrijgeven van op ras gebaseerde gegevens

De politiechef van Toronto, James Ramer, verontschuldigde zich bij geracialiseerde gemeenschappen nadat uit nieuwe gegevens bleek dat de gemeenschappen ‘onevenredig overbelast waren’.

Ramer heeft vandaag bevestigd dat het kantoor van de privacycommissaris geen advies heeft gegeven met betrekking tot de regel die het gebruik van op ras gebaseerde gegevens beperkt tot systemische problemen.

Maar hij zei dat de data-analyse van het korps “is gebouwd om te voldoen aan het beleid van de raad van bestuur, en dus gewoon niet kan worden gebruikt voor individuele prestatieproblemen.”

De interim-chef verontschuldigde zich vorige week bij de zwarte en geracialiseerde inwoners van de stad toen de statistieken werden gepubliceerd, en zei dat de politie het beter moet doen.

Veel voorstanders en leden van de gemeenschap hebben gezegd dat het rapport alleen maar bevestigt wat zwarte en geracialiseerde mensen al tientallen jaren zeggen.

De cijfers laten zien dat zwarte mensen in de stad in 2020 te maken kregen met een onevenredige hoeveelheid politietoezicht en gebruik van geweld en dat ze meer kans hadden dat een agent een pistool op hen richtte – of ze nu als gewapend of ongewapend werden beschouwd – dan blanke mensen in dezelfde situatie.

Het rapport laat ook zien dat mensen uit het Midden-Oosten oververtegenwoordigd waren als het ging om handhaving en gebruik van geweld, terwijl inwoners van Latino en Oost- en Zuidoost-Azië minder handhaving ondervonden in vergelijking met hun vertegenwoordiging in de bevolking, maar meer geweld zagen wanneer ze contact hadden met de politie .

Er waren ook raciale verschillen bij het doorzoeken van strippen, waarbij inheemse, zwarte en blanke bewoners onevenredig werden gefouilleerd in vergelijking met het aantal gearresteerden.

Leave a Comment